Zeka Gelişiminde Gerilik

 

 

  Kavramları Öğrenmede Güçlük

 

 

Yeni Bir Beceriyi Öğrenmede Zorlanma

 

 

   Matematikte Zorlanma

 

 

  Zihinsel Becerilerde Zorlanma

 

 

 Algıda Güçlük

 

 

  Mantık Yürütmede Güçlük

 

  

  Özel Öğrenmede Güçlük

 

 

Düşünce Tarzını Şekillendirme

 

  

   Okuma, Anlamada Zorlanma  

< Tüm Makaleler