Psikoeğitimsel Terapi

Renkler Psikoeğitim, psikolojik ve eğitimsel yaklaşımları harmanlayarak sunmaktadır. Eğitim yöntemlerinin, çocuğun biyolojik, psikolojik ve sosyal etmenlerinin dikkate alınarak uygulandığı birebir psikoeğitimsel terapide, çocuğun tüm gelişim alanlarının analiz edilip, takibinin sağlanması ile etkili bir öğretim gerçekleştirilmektedir.

Davranışsal Terapi

Davranış kazandırma, uygun olan davranışı sürdürme ve uygun olmayan davranışı söndürme yöntemlerini kapsayan ABA (applied behavior analysis) yaklaşımı, bireyselleştirilmiş bir program eşliğinde beceri öğretimi ve davranış problemlerine yönelik çalışılmaktadır.

Bilişsel Terapi

Düşünce örüntülerinin tanımlanması ve uygun olmayanlarının belirlenip, dönüştürülmesine yönelik yapılan bir çalışmadır.

Sanat Terapisi

Farklı sanat tekniklerinin psikoloji alanına integrasyonu ile biçimlendirilmiş, çocuğun kendini kolayca ifade edebilmesini ve sanatı kullanarak kendi iç dünyasını yansıtmasını sağlayan çalışmadır.

Oyun Terapisi

“Oyun”u temel alarak çocuğun kendini ifade edebilmesini, “soyut” kavramlar ile dış dünya ile bağ kurabilmesini ve çocuğun kendi dünyasındaki sorunları oyun yardımı ile çözmesine eşlik eden çalışmadır.

Ergoterapi

İş ve uğraşı (occupational therapy) terapisi olarak nitelendirelen Ergoterapi, çocukların ve ergenlerin duyusal süreçlerinin ve potansiyel yeteneklerinin belirlenmesi ve bu uğraşların hayatlarına adapte edilme çalışmasıdır. 

Masaj Terapi

Beyin ile vücut arasında bir dengeyi kuran Masaj Terapi, nöroplastisiteyi, beynin yaşam boyunca değişken olan etkisini ön plana koyarak; hareketlerin, beyin gelişimini nasıl değiştirdiğini sergilemektedir. 

Yoga Terapi

Yoga terapi, fiziksel ve psikolojik arınma, rahatlama ve dinginleşmenin yanı sıra çocukların ve ailelerinin sosyal çevreleri ile uyumlu, düşüncelerinde ve davranışlarında dengeli, duygusal durumlarında pozitif ve hayat ile barışık olmalarını sağlamaktadır. Stres, kaygı, endişe, duygusal dalgalanma ve sorunlarla mücadele etmeyi başaramama gibi sosyo-duygusal sorunların baş gösterdiği durumlarda yoga terapi çalışmaları tavsiye edilmekte, seanslar uzman psikolog eşliğinde desteklenmektedir. 

< Tüm Makaleler