RENKLER PSİKOEĞİTİM, çok yönlü çalışmalara imza atmaktadır. RENKLER’in kuruluş vizyonlarından biri olan «farkındalık yaratmak», psikoeğitim  seminerlerini oluştururken ilk adım olmuştur. Birçok farklı konuya ışık tutarak «çocuk gelişimini» geniş kitlelere tanıtmaktadır.

Öğrenilen bilgileri pekiştirmenin en kolay yolu «uygulamak»tır. «Öğrenmek, hayal etmek, tasarlamak, geliştirmek, uygulamak, yaratmak, üretmek ve ışık yaymak» kavramlarına dayanan workshoplarda, bol bilgi ile harmanlanmış uygulama denemeleri , hayal gücü ve  yaratıcılık ile taçlandırılmaktadır. Öğretim yöntemlerinin uygulamaya, psikoeğitim etkinliklerinin materyale dönüştüğü workshoplarda  «bilginin uygulanabilirliğine» ışık tutulmaktadır. 

< Tüm Makaleler